ua-187811294-1

Cookie- Privacybeleid
Jouw privacy op FENZ op Reis

FENZ op reis respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving.

​Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van onze dienstverlening. Dit kan het geval zijn in bijvoorbeeld 1 van onderstaande situaties:

​​Het onderhouden van onze klant/leverancier relatie;

Het sluiten van overeenkomsten met FENZ op reis;

Uw aanmelding op onze nieuwsbrief;

Uw aanmelding voor een van onze ontbijtsessies, netwerkbijeenkomsten of anderzijds door ons (mede) georganiseerde evenementen;

Uw verzoek tot informatie;

Of anderszins u interesse, belangstelling, contact met onze organisatie.

Wij gebruiken de door uw verstrekte informatie voor de uitvoering en afhandeling van onze dienstverlening, voor onze interne bedrijfsvoering, marketing en salesactiviteiten en om u zo goed en uitgebreid mogelijk te infomeren en te adviseren over onze producten en diensten. Dit geldt voor alle aan FENZ op reis gelieerde bedrijven en organisaties. Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens wettelijke vereisten of indien dit uit verplichtingen welke wij met u zijn aangegaan is afgesproken. Wij slaan niet meer gegevens op als strikt noodzakelijk en zullen gegevens op uw schriftelijke verzoek verwijderen, als hiervoor geen wettelijke beperking geldt of dit niet in strijd is met de afspraken die wij hierover met elkaar gemaakt hebben (denk aan gegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering en afhandeling van onze dienstverlening).

​Het gebruik van de website www.fenzopreis.nl

Op onze website worden uw IP-adres en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren. FENZ op reis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens FENZ op reis van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

​Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan info@fenzopreis.nl


Ook hebt u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door een verzoek per e-mail te sturen naar info@fenzopreis.nl. Wij beoordelen uw verzoek en reageren binnen vier weken.

​Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Het gebruik van cookies

FENZ op reis maakt gebruik van cookies op de website zwerftochten.nl. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Reeds lange tijd wordt deze techniek toegepast op vrijwel alle websites. Door de nieuwe wetgeving geven we nu een nog gedetailleerder uitleg van het gebruik van cookies.

Cookie statement

FENZ op reis maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken.

Soorten cookies

Cookies die FENZ op reis gebruikt zijn te verdelen in twee soorten:

Functionele cookies Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren te kunnen onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om u nadat u ingelogd bent te kunnen blijven herkennen. Deze cookies worden daarnaast gebruikt om bijvoorbeeld producten die u heeft bezocht, te onthouden indien u de website afsluit en op een later moment onze website weer bezoekt. Ook wordt uw taalvoorkeur op deze manier onthouden.

Andersoortige cookies Daarnaast gebruikt FENZ op reis cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Verder maken we gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina’s te kunnen delen. Hiervoor wordt functionaliteit van Facebook en Twitter ingezet. FENZ op reis heeft geen invloed op de cookies die zij plaatsen.

Blokkeren van cookies

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de FENZ op reis website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Cookies achteraf verwijderen

Na het bezoek aan FENZ op reis kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.