ua-187811294-1

Fietsvakantie door de Weerribben

Weerribbenroute

De Weerribbenroute voert je door één van Nederlands mooiste natuurgebieden. Tussen de overblijfselen van de veenafgravingen vormen de ‘weren’ en de ‘ribben’ een stil natuurpark met een bijzondere flora en fauna. Ook van de rietteelt tref je onderweg sporen aan. Een mooi startpunt voor deze route is Blokzijl, vlakbij de route. Wie met de trein komt kan in Steenwijk beginnen. Blokzijl was in de Gouden Eeuw een bloeiende Zuiderzeestad en hoewel de handelsschepen uit het haventje zijn verdwenen, kun je de rijkdom van toen nog aan de geveltjes aflezen. De Grote Kerk die met zijn markante toren overal bovenuit steekt, is een bezoek waard. Het is één van de oudste protestantse kerken van ons land. Een eindje ten noorden van Blokzijl kom je op de eigenlijke route. Bij het voormalige ‘vervenersplaatsje’ Nederland begint Nationaal Park Weerribben. Het bijzondere waterschap is in de 18e en 19e eeuw ontstaan door veenafgravingen. Gedroogde veengrond, turf, was in die periode een belangrijke brandstof. De verveners groeven evenwijdige geulen veen af en legden die aan weerszijden te drogen. Zo ontstonden ‘weren’ die vol water kwamen te staan, met daartussen ‘ribben’. Naderhand groeiden de weren vanaf de oevers geleidelijk aan dicht en werd het mogelijk om riet te oogsten. Dat gebeurt nog steeds; fietsend door de Weerribben zie je overal stapels gedroogd en gebundeld riet en maak je een goede kans riettelers aan het werk te zien. De talrijke molentjes in het landschap zijn voor de bevloeiing, want riet moet vooral in het voorjaar en de zomer nat staan om te groeien. Centrum van de rietteelt is Kalenberg. Veel van de vroegere vervenershuisjes zijn nu als tweede woning in gebruik. Als je je de Weerribben vanaf het water wilt verkennen is Kalenberg een goede plek om een kano of een fluisterboot te huren. Langs de verschillende vaarroutes zijn picknickplaatsen aangelegd. Richting Ossenzijl fiets je lans de Kalenbergergracht, waarover men vroeger turf transporteerde. Het fietspad voert over een eindeloze reeks bruggetjes over de weren die over een gracht uitkomen. In Ossenzijl is een Natuuractiviteitencentrum gevestigd, waar een permanente expositie over de geschiedenis en de bijzonder flora en fauna van de weerribben is ingericht. Het activiteitencentrum organiseert ook bootexcursies onder leiding van een boswachter. Voor je de Weerribben weer achter je laat , kom je langs de Hoogeweg. Daar staan drie molens: De Wicher en twee tsjaskers. De Wicher is een van de weinige spinnenkopmolens in Nederland die nog in bedrijf zijn. In natte winters maalt de molen water uit de nabijgelegen rietvelden zodat er makkelijker geoogst kan worden. Als de Wicher draait, is de molenaar aanwezig en kan je binnenlopen voor een bezoek. De karakteristieke houten tsjasker, die met hun as schuin in het veld staan, worden voor bevloeiing gebruikt. In de zomermaanden is er bij voldoende belangstelling op woensdagmiddag een excursie naar deze molens vanuit het natuuractiviteitencentrum. Het oostelijk deel van de route voert vervolgens door een uitgestrekt veenweidelandschap met moderne boerderijen. Hier is van 1926 tot1968 uitgeveend land en moeras voor de landbouw geschikt gemaakt. Hard werk, met de schop uitgevoerd door werklozen. De arbeiders werden in het kader van de werkverschaffing uit de grote steden uit het westen gehaald. Om van alle indrukken even bij te komen kun je terecht bij kinderboerderij De Thijenkaampe. Op het terras kan je genieten van een kop thee en een dikke plak krentenbrood. Wil je de Weerribben op je gemak ontdekken en een paar dagen heerlijk en onbezorgd van hotel naar hotel fietsen met bagagevervoer? Bekijk hier wat je met FENZ op reis in de Weerribben kan doen… Download via deze link de weerribbenroute